QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

Chức năng chính :

·         Hệ thống :

o   Tài khoản : cập nhật thông tin tài khoản người dùng đăng nhập hệ thống

o   Nhóm người dùng : Tạo nhóm và phân quyền sử dụng chương trình theo nhóm

o   Người dùng : Tạo tài khoản đăng nhập hệ thống và chọn nhóm người dùng

·         Tùy chỉnh :  Quản lý thêm, xóa, sửa các danh sách lựa chọn như : dân tộc, tôn giáo, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, hình thức khen thưởng, hình thức kỷ luật, cơ quan, phòng ban, tình trạng CBCC, nhóm ngạch, tên ngạch, mã ngạch, phụ cấp, quan hệ gia đình, phân loại đơn vị.

·         Quản lý hồ sơ :

o   Hồ sơ mới : tạo mới hồ sơ cán bộ công chức vào cơ sở dữ liệu

o   Danh sách cán bộ : Xem danh sách cán bộ trong phòng, ban, đơn vị đã chọn

o   Hợp đồng : Xem, sửa, xóa hợp đồng của cán bộ với cơ quan , đơn vị sử dụng

o   Thông tin cá nhân : Xem, sửa, xóa thông tin cá nhân của cán bộ được chọn trong danh sách cán bộ

o   Khen thưởng – Kỷ luật : Xem, sửa, xóa thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ được chọn trong danh sách cán bộ

o   Quá trình đào tạo, quá trình công tác, diễn biến lương : Xem, sửa, xóa thông tin quá trình đào tạo, quá trình công tác, diễn biến lương của cán bộ được chọn trong danh sách cán bộ

o   Quan hệ gia đình : Xem, sửa, xóa thông tin quan hệ gia đình của cán bộ được chọn trong danh sách cán bộ

·         Kết xuất :

o   Xem sơ yếu lý lịch của cán bộ công chức đã chọn trên danh sách cán bộ

o   Thống kê số lượng cán bộ, danh sách cán bộ, trình độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo đơn vị .

o   Kết xuất các thống kê sang dạng file excel.

·         Tiện ích :        

o   Công cụ tìm kiếm nhanh , tìm kiếm chi tiết dữ liệu cán bộ trong hệ thống

o   Sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777