QUẢN LÝ IN ẤN BÁO CHÍ


Chức năng chính :

·         Quản trị : Xem, sửa, xóa danh sách tài khoản đăng nhập chương trình

o   Tạo tài khoản : Tạo tài khoản đăng nhập chương trình cho người dùng

o   Cấu hình hệ thống : Xem, sửa, xóa cấu hình thông tin đơn vị như tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, email, website và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

·         Phân hệ báo chí :

o   Thêm mới : Thêm mới lệnh sản xuất gồm các thông tin như thông tin chung, quy trình sản xuất, vật tư.

o   Mở dữ liệu : Mở các dữ liệu lệnh sản xuất đã được lưu trữ

o   Lưu lại : Lưu thông tin lệnh sản xuất vào cơ sở dữ liệu

o   Tạo mới : Xóa dữ liệu lệnh sản xuất đang nhập để nhập dữ liệu mới

o   In ấn : In thông tin dữ liệu lệnh sản xuất

·         Cấu hình :

o   Dữ liệu : Tạo mới, xem, sửa, xóa các thông tin cho lệnh sản xuất như thông tin đơn vị đặt hàng, loại giấy, đơn giá, công thức tính tỷ lệ bù hao giấy

o   Định mức : Cấu hình định mức mực in cuộn, cấu hình định mức tờ rời

·         Thống kê :

o   Phiếu xuất : thống kê các phiếu xuất theo thông tin tên đơn vị, từ ngày đến ngày

o   Tổng hợp : Thống kê tổng hợp lệnh sản xuất theo thông tin tên khách hàng, từ ngày đến ngày

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777