QUẢN LÝ XUẤT NHẬP TỒN KHO


Chức năng chính :

·         Hệ thống :

o   Quản lý thêm, sửa, xoá và theo dõi người dùng trong hệ thống khi sử dụng chương trình.

o   Sao lưu và phục hồi dữ liệu của hệ thống khi có sự cố xảy ra, bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn.

o   Cho phép người dùng có thể in các báo cáo kết xuất ra dữ liệu dưới dạng các tập tin word , excel.

o   Chương trình có thể chạy độc lập hoặc trên hệ thống mạng LAN , internet .

o   Cảnh báo và khôi phục dữ liệu khi người dùng thao tác sai lệnh.

·         Danh mục : Quản lý thêm, xoá, sửa và theo dõi nhóm hàng hoá , hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối, đơn vị tính, giá bán, giá nhập ....

·         Nghiệp vụ :

o   Xuất hàng : Tạo các phiếu xuất với mã sinh tự động , tự động lấy giá bán quy định và có thể sửa đổi theo yêu cầu. Có thể chọn và xuất hàng một cách nhanh chóng với nhiều mức giá khác nhau như giá sỉ, giá lẻ. Kiểm soát hàng hoá xuất không vượt quá số lượng trong kho. Ghi nhận nhân viên xuất hàng cho khách hàng nào.

o   Nhập hàng : Tạo các phiếu nhập hàng với mã hoá đơn được người dùng nhập vào, theo dõi mặt hàng, số lượng, giá mua, nhân viên nhập hàng, nhà phân phối, ngày nhập hàng, hình thức thanh toán tiền mặt hay công nợ.

o   Tồn kho : Theo dõi tồn kho , kiểm khê hàng hoá. Tìm kiếm thông tin tồn kho theo tên sản phẩm , nhà cung cấp , ngày nhập .

·         Công nợ :

o   Theo dõi tất cả các công nợ phải thu, phải trã theo từng khách hàng, nhà cung cấp.

o   Thực hiện thanh toán và giải quyết công nợ nhanh chóng cho từng khách hàng , hoá đơn.

·         Báo cáo :

o   Báo cáo chi tiết và tổng hợp bán hàng theo mã hoá đơn, khách hàng, tên sản phẩm, theo thời gian.

o   Báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng, theo hoá đơn, theo thời gian.

o   Báo cáo chi tiết và tổng hợp mua hàng theo mã hoá đơn, nhà cung cấp, tên sản phẩm, theo thời gian.

o   Báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ phải trả theo nhà cung cấp, theo hoá đơn, theo thời gian.

o   Báo cáo tồn kho theo từng nhóm mặt hàng, theo tên sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác

o   Báo cáo tổng hợp số lượng xuất, nhập, tồn.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777