QUẢN LÝ CHUỖI DỊCH VỤ CAFE, KARAOKE, BIDA, NHÀ HÀNG


Chức năng chính :

·         Quản lý chuỗi dịch vụ các loại hình kinh doanh khác nhau , cho phép thiết lập các thông tin cửa hàng khác nhau như địa chỉ, điện thoại, logo, giá dịch vụ, khổ giấy in, giao diện, ... 

·         Quản lý nhân viên theo từng loại dịch vụ, loại nhân viên cho phép thiết lập lương, phụ cấp, ca làm việc cho nhân viên

·         Chấm công nhân viên

·         Quản lý khu vực kinh doanh theo loại dịch vụ , cho phép linh hoạt lựa chọn nhân viên thu ngân cho khu vực 

·         Quản lý bàn theo khu vực kinh doanh, thiết lập loại VIP / thường và phụ phí cho bàn( phòng )

·         Quản lý chính sách khuyến mãi . Tự động áp dụng chính sách khuyến mãi trong khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc

·         Quản lý thực đơn theo loại món , thiết lập đơn giá , quy cách

·         Cho phép kết nối máy in ở quầy pha chế , bếp

·         Thống kê theo loại dịch vụ với biểu đồ, cho phép xuất sang dạng khác như word , pdf

·         Thống kê theo khu vực với biểu đồ, cho phép xuất sang dạng khác như word , pdf

·         Thống kê theo chiết khấu với biểu đồ, cho phép xuất sang dạng khác như word , pdf 

·         Thống kê theo tháng với biểu đồ, cho phép xuất sang dạng khác như word , pdf 

·         Báo cáo doanh thu theo thu ngân , tìm kiếm thông tin bán hàng theo thu ngân , khu vực , mã bàn , ngày tháng. Cho phép xuất dữ liệu sang excel 

·         Báo cáo doanh thu theo loại dịch vụ , tìm kiếm thông tin theo loại dịch vụ , ngày tháng. Cho phép xuất dữ liệu sang excel

·         Báo cáo chấm công nhân viên , tính lương tự động. Cho phép xuất dữ liệu sang excel

·         Quản lý thông tin khách đặt bàn (phòng) , tự động thông báo cho thu ngân khi đến lịch 

·         Báo cáo tổng kết ca làm việc của thu ngân , tìm kiếm thông tin bán hàng theo thu ngân , khu vực , mã bàn , ngày tháng

·         Tự động cập nhật các phiên bản mới .

·         Xem các thống kê và báo cáo qua internet , điện thoại di động .

·         Xuất các thống kê , báo cáo sang word, excel , ...

·         Sao lưu và phục hồi dữ liệu .

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777