Quản lý Quỹ đất công ích

- Nhằm nâng cao công tác quản lý và phục vụ trong công việc hành chính, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong xu thế hiện nay là cấp thiết. Để đáp ứng được yêu cầu đó Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Truyền thông NOM giới thiệu một trong những phần mềm ứng dụng phù hợp tại địa phương: phần mềm Quản lý Quỹ đất công ích.


- Phần mềm Quản lý Quỹ đất công ích cung cấp giải pháp quản lý về quỹ đất công ích tại địa phương nhanh gọn hơn, chặt chẽ hơn. Phần mềm xây dựng theo xu hướng hiện đại, phù hợp với xu thế và dễ dàng sử dụng. Phần mềm có cơ chế bảo mật và lưu trữ thông tin tối ưu, có cơ chế sao lưu – phục hồi nhằm hạn chế tình trạng sai sót và mất mát dữ liệu. Bên cạnh đó phần mềm Quản lý Quỹ đất công ích còn cùng cấp Hệ thống báo cáo thống kê thông minh, dễ dàng lọc và kết xuất thông tin chính xác, hổ trợ tối đa người sử dụng.


- Phần mềm được xây dựng trên ngôn ngữ C# kết hợp với Cơ sở dữ liệu SQLite và được các lập trình viên xây dựng theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, dễ dàng nâng cấp, chỉnh sửa về sau.


- Hệ thống phần mềm được cài đặt dễ dàng và tương thích hầu hết các hệ điều hành Microsoft như: WindowsXP, WindowsVista, Windows7, Windows8 + 8.1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NOM

Trụ sở chính: 302/35 Tây Sơn - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: Kinh doanh: 056 6.268.268 - Kỹ thuật: 056.222.5.777